Ga naar de inhoud

Ontmoet
Jacob Van Artevelde

“Hallo, ik ben Artevelde.

Volledige naam: Jacob Van Artevelde. Mijn naam verklapt dat mijn familie van Ertevelde afkomstig was. Ook wij kwamen toen al in vrede. Om het goede Gent welvaart te brengen.

Eerst was er mijn vader Jan, die al meevocht in de Guldensporenslag. En dan kwam ik, zwart op wit Gentenaar, lakenkoopman en makelaar, met heel wat gronden in mijn bezit. Ja, ik geef toe, deel mij maar bij de gegoede burgerij in.

Doe hem
nog eens wol

Toch was ik ook een man van het volk.

Dronk graag een biertje uit een pul. En leidde de opstand van Gent tegen de Fransen en groeide in mijn rol als staatsman. Door de Honderdjarige Oorlog met Engeland konden we geen handel meer voeren met zakenpartners van over het Kanaal. Hoe ging ik – die ze ‘wijze man’ noemden – daar verandering in brengen?

Wel, op 6 januari 1340 hebben we hier in Gent de Engelsman Eduard III tot koning van Frankrijk gekroond. Daardoor kon de wolhandel met Engeland weer op gang komen. Dat vonden de Gentenaren wel wat.

Prosit,
Santé,
Gezondheid

Ik dacht over veel dingen na.

Hoe kon ik mensen het goed met elkaar laten vinden? Ik maakte daarom een stedenverbond tussen Gent, Brugge en Ieper. En Vlaamse ambtenaren – ja, die bestonden toen al – kregen van mij de vrijheid om naast het Latijn en het Frans ook het Vlaams te gebruiken. Prosit, santé, gezondheid!

Drink er een Artevelde op mij

Ondanks mijn goede bedoelingen viel niet alles bij iedereen in goede aarde, wat wil je? Toen ik op 24 juli 1345 terugkwam van onderhandelingen met de Engelse koning, ben ik hier in Gent op het binnenplein van mijn huis aan de Kalandeberg een kopje kleiner gemaakt. Wapen: een hakbijl. Dader: Thomas Denijs, een wever.

Maar daar weet ik niet veel meer van. We waren beter eerst een Artevelde gaan drinken in de microbrouwerij op de Botermarkt. Dat is vlakbij en dan was het zover niet gekomen.